Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben elterjedt használati tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, D’Agrain márki 1860-ban találta Egyiptomban a Királyok Völgyében végzett ásatásai során Jua (vagy Jus) főpap sírjában. A vizsgálatok során kiderült, hogy homokkőből készült. A rajta lévő mintázat egyből felkeltette a megtaláló érdeklődését, mivel sehogyan sem illett az egyiptomi kultúrára jellemző hagyományos motívumokhoz. Az ábra meghatározott geometriai formákból – egyértelműen ezoterikus módon – elrendezett mintát mutatott.

A gyűrűt később André de Bélizal francia radiesztéta örökölte, miután feleségül vette D\’Agrain márki unokahúgát. Maga a megtaláló azt állította, hogy a gyűrű az ősi Atlantiszról származik, és kora több ezer évre tehető. Egyes források szerint Roger de Lafforest ezoterikus kutató és író volt az, aki később, már a XX. században rámutatott a gyűrű atlantiszi eredetére. Ugyanakkor az analízis kimutatta, hogy a gyűrű asszuáni homokkőből készült. Így született az a feltételezés, miszerint a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke, amely vagy ott jött létre, vagy később került oda, de amelynek mindkét esetben az ősi egyiptomiak voltak az örökösei. (Az egyiptomi civilizáció akár az atlantiszival párhuzamosan is létezhetett, kereskedelmi, kulturális és szellemi kapcsolatokat fenntartva.) André de Bélizal, a modernkori radiesztézia egykori úttörője elsőként végzett komplex radiesztéziai vizsgálatokat a gyűrűn, és már az első pillanatban megértette, hogy rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárggyal van dolga. Rájött, hogy az egyszerű geometriai formáknak egyenként saját, meghatározott jelentésük és rendeltetésük van, csakúgy, mint a teljes mintázatnak. A gyűrű köralakjának, azaz a forma megválasztásának is lényeges a jelentése. Rajzolata három hosszú téglalapból, hat négyzetből és a formát két oldalról lezáró két háromszögből áll. (Jelenleg némelyik külföldi készítő a hat négyzetet hat kisebb téglalappal, vagy hat mini térbeli piramissal helyettesíti. Emiatt eltérő hatást eddig nem észlelt senki).\r\n A radiesztézia latin eredetű szó, \”sugárzásérzékenységet\” jelent. E tudomány az embersugárzás, vagy rezgésérzékenységét arra használja, hogy információkat szerezzen a fizikai érzékszervekkel nem észlelhető energetikai jelenségekről. A radiesztézia egyszerű, leggyakrabban lengő eszközöket használ a mérést végző személy és a mérés objektuma között keletkező rezgéses kölcsönhatás méréséhez. Bár a mai radiesztézia több ágazatból áll, gyökerei az ősi Egyiptomba nyúlnak vissza, ahol a papoknak fenntartott tudományként segítségével a természet erőit funkcionális célokra tudták felhasználni. Ennek eszközei voltak, pl. az egyiptomi Karnak inga, a dzsed-oszlop, az Ankh-kereszt, vagy az uasz-jogar, illetve a piramisok, amelyekről még lesz szó.    Az összegyűjtött eredmények alapján André de Bélizal megállapította, hogy az atlantiszi jelet hordozó gyűrű hatalmas erejű energetikai védőpajzs, amely viselőjét mindennemű külső káros befolyástól megóvja. Roger de Lafforest emlékezetes interjúgyűjteményt készített az idős André de Bélizallal. Álljon itt egy idézet Roger de Lafforest írásából: \”Valóban e gyűrű melyet valószínűleg Atlantisz lakói, az óegyiptomiak örökhagyói készítettek különleges titok kapuját nyitja ki előttünk, a megmagyarázhatatlan kiválasztottság és védelem titkát, melyet a kiváltságos formák által sugárzott hullámok biztosítanak, védve minden láthatatlan káros külső hatás vagy agresszió ellen.

Valóban léteznek olyan ún. alak hullámok, amelyek képesek létrehozni rendíthetetlen védőkorlátot, megállítva és semlegesítve minden olyan erőt, amely például egy lakás vibrációs légkörét vagy lakóinak egyensúlyát megzavarhatná, beleértve egészségüket, esélyeiket, szerencséjüket. Az atlantiszi gyűrű éppen ilyen csodákra képes.\” André de Bélizal radiesztéziai kutatásai során a gyűrű következő tulajdonságait írta le: A gyűrű mintázata elektromágneses (a tűz elemmel azonos) hullámokat sugároz, melyek képesek létrehozni egy, még kideríthetetlen elv szerint aktívan működő védőpajzsot, (tűzkör) megelőzve minden káros energetikai befolyást, mint pl. a geofizikai okok vagy a légkör rezgésének zavaró hatásai. Ide tartozik továbbá bármilyen rossz kívánság, átok, rontás vagy egyéb mágikus agresszió energetikai töltésének közömbösítése (vagy akár transzformálása) is. A védelmet működtető erő emellett tiszteletben tartja szabad akaratunkat, így ha valaki például öngyilkossági tervet fontolgat, a gyűrű nem fogja megakadályozni ennek végrehajtásában. (Tehát csak a kívülről jövő negatív erők ellen véd, a saját belső negativitásunktól nem) A második tulajdonsága a gyógyítás. Természetesen nem a konkrét organikus sebek gyógyításáról van szó, hanem bizonyos funkciók és az energetikai egyensúly helyreállításáról, illetve fájdalomcsillapításról. (Harmónia helyreállítása) A harmadik tulajdonsága az intuíció és az érzékszerveken túli érzékelés megerősítése. A gyűrű segít az olyan dimenziókkal való kapcsolatteremtésben, amelyekről eddig csak a metafizikai jelenségek kapcsán hallhattunk információkat. A gyűrű viselője érzékennyé válik bizonyos hatásokra és üzenetekre, melyeket másképpen nem tudott volna érzékelni. (Képességek erősítése)

A gyűrű mintája a hordozó anyagtól függetlenül is működik, így akár ábra formájában is. (Szimbólum) Itt fontos megjelölni, hogy környezetünkben minden tárgy és alak a saját magára jellemző energiával sugároz, ami pozitív, közömbös, vagy negatív hatással lehet ránk. E jelenséget a világ számos ősi kultúrkörében felfedezték, és gyakorlati célokra használták. Legismertebbek az egyiptomi piramisok, de más geometriai formák, amulettek, jelek, szimbólumok is elterjedtek. Piramis alakzat Az egyiptomi piramisok a legtitokzatosabb ember alkotta építményekhez tartoznak. A \”piramis\” szó jelentése: \”a benti tűz\”. Itt a tűz az egyetemes életerőt jelentheti. A piramisok által generált hatalmas erejű sugárzás több lelkes kutatót és gyógyítót sarkallt munkára. Az 50-es évek végén nagy visszhangja volt a Karel Drbal cseh feltaláló által épített mini piramisnak, melyben a belehelyezett borotvapenge regenerálódik. A benne tartott pengével akár 200-szor is lehet borotválkozni! (Tehát a piramisforma úgy tűnik, hogy harmonizál, helyreállít) A mini-piramist a növényi magok csíráztatásához, vagy a benne tárolt vízzel öntözésükhöz is használhatjuk. A piramisban tartott élelmiszer tovább tartja meg frissességét, az íze, pedig javul. Az atlantiszi gyűrű hatásai – radiesztézia Az atlantiszi gyűrűn végzett mérések kimutatták, hogy sugárzása a fényspektrumbeli fehér fénynek felel meg. Tehát magába foglal minden olyan energiát, amely a harmonikus élethez szükséges. Tisztánlátó személyek az emberi aurára gyakorolt pozitív, erősítő hatásáról számolnak be. A tárgyak sugárzására jellemző az áramlás, a mágneses mező bizonyos tulajdonságai, a hőmérséklet változékonysága és a fény egynémely attribútuma, mint pl. a visszaverődés képessége. Ami az alaksugárzást illeti, gyakran nincs jelentősége, milyen anyagból készült egy adott tárgy. Nemritkán még a kívánt eredmény eléréséhez sem szükséges a teljes forma, hanem elegendő csupán annak váza is, mint például a nagy Gizai Piramis oldalfal nélküli kicsinyített mása esetében. Ahogy már korábban említettem, minden élő szervezetre és tárgyra sajátos sugárzás jellemző, melyet az ember biofizikai eszközökkel tárhat fel és mérhet meg. E sugárzás hullámok formájában zajlik, és annak egyéni hossza a napfény spektrumán belül található. A hullámok hosszának meghatározásához az egyszerűség kedvéért a spektrum színeit rendelték hozzá, ez az ún. radiesztéziai szín. A spektrum színeit továbbá hideg (kék, lila, indigó) és meleg színekre (vörös, narancssárga, sárga) osztjuk.

A zöldet, mely a színskálán a meleg és a hideg színek között helyezkedik el, semlegesnek tartjuk. (A csakrák színei is ezek) A további kutatások során kiderült, hogy a spektrum terjedelme túl szűk az összes radiesztéziai szín befogadására, így kiegészítő fehér és fekete színeket rendelték hozzá, továbbá az ultraibolyát és az infravöröset. A formák sugárzására irányuló kutatások gyakorlati alkalmazása elsősorban a radiesztéziai gyógymódokban érvényesül, a káros mikro rezgésektől való védelemben és a szervezet jótékony rezgésekkel való serkentésében. Tehát a színterápia a megfelelő hosszúságú hullám alkalmazása. (A homeopátia is különböző rezgésekre hat) Ez a gyógymód az ősi Egyiptomban, Kínában, Indiában és Görögországban is ismert volt és több mint valószínű, hogy az ősi Atlantiszon is. A betegséget a szervezet azon rendellenességének tartották, amely a fény spektrumának egy adott hosszúságú hulláma, tehát egy adott szín sugárzását megakadályozta. E gyógyítás lényege a színek közötti arány visszaállítása. (Ne feledkezzünk meg az emberi test energetikai központjaihoz, a csakrákhoz hozzárendelt színekről sem.)

A modernkori tudományos kutatás történetében az energia továbbítását először a víz hullámaiban figyelték meg. Később a kutatók megállapították, hogy a hangok hullámok formájában terjednek a levegőn keresztül. Nagy áttörést jelentett azon felfedezés, miszerint a fénynek is van hullámmintája, mely térben és időben terjed. A tudósok legutóbb arra jöttek rá, hogy az anyag is elektromágneses hullámokból áll. Már senki sem hiszi, hogy az atomok parányi kemény golyócskákból állnak. Az energia és az információ az, amelyből minden felépül. Érdekes elméletet mutatott be Dr. Greg Little a \”Grand Illusions\” című művében, mely magyarázatot hivatott adni különféle paranormális jelenségek keletkezésére. A szerző ugyanis azt feltételezi, hogy az elektromágneses energia spektruma az élet intelligens formáinak forrása, azok, pedig annak különböző szintjeinek lakói. Az elmélet szerint a Menny rezgései a spektrum egyik szélén, a kozmikus sugárzás határán túl, míg a Pokol (Seól) az ellentétes szélén helyezkedik el, \”ahol minden mozgás és rezgés megszűnik\”. Seól az Ótestamentum szerint a halottak földje… \”amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, ahol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség.\” Jób könyve 10. 22. Seólt lehetetlen volt ábrázolni, mivel ott soha semmi nem történik. Szó szerint semmi. Olyan, mintha a lélek egyhelyben várakozna, és nem érzékelne időt, fényt, mozgást, egyszerűen egy merev, mozdulatlan állapotban van, és még azt sem tudja ez meddig tart, hiszen nincs idő sem. E hely felfoghatatlan, s emiatt rémisztő. (Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon egy tetszhalott állapotban levő ember ugyanezt érezheti, vagy ő azért érzékel történéseket?) Idézzük a Szerzőt: \”Körülbelül 2000 évvel ezelőtt Isten Földre küldte fiát, hogy megtanítsa az emberiségnek, hogyan kerülje el a Seólt a helyes életvitel által, és eképpen a Mennybe vezető útra léphessen. Az embernek az isteni \”fényt\” kell választania, a Seól \”sötétségét\” pedig el kell hárítania oly módon, hogy hozzáhangolódik az elektromágneses spektrum mennyei széléhez…\” Dr. Little írja, hogy az emberek ősidők óta találkoznak különböző formájú angyalokkal és ellenkező beállítottságú más lényekkel is, így számos kultúra kidolgozta azok \”tesztelési\” módszereit. A tesztelés szerinte ez esetben nem más, mint betekintés abba, hogy az elektromágneses spektrum melyik széléhez állnak közel. A sötétséghez közel álló intelligens formák az emberi tudat fölötti ellenőrzésre törekednek. Ennek célja az emberi természethez tartozó igazságkeresés megsemmisítése, a tudat gyarmatosítása, akarat nélküli tömegek termelése. Már most tanúi vagyunk annak a széleskörű jelenségnek, mikor az emberek milliói egy hívójelnek szófogadóan engedelmeskedve követnek olyan utasításokat, hogy mit egyenek, mit szeressenek. (Gondoljunk csak a média hatalmára, ami tömegeket irányít tetszés szerint). Félő, hogy e jelenség egyre erősödő tendenciájával szemben egyre nehezebben tudunk ellenállni. Az emberi tudatba való minden ilyen jellegű beavatkozás egyértelműen a fekete mágia területéhez tartozik és szellemi agressziónak minősíthető. Az atlantiszi gyűrű, pontosabban annak rajzolata, alakja, mint már említettem -, fehér fénnyel sugárzik, fényspektrumának minden színét tartalmazza. Más szóval a gyűrű maga egy \”fényobjektum\” André de Bélizal kimutatta, hogy a gyűrű hatására kiegyenlítődik az emberi aura. Tapasztalataira és kísérleteire támaszkodva állította, hogy a gyűrű megmagyarázhatatlan érintetlenséget biztosít viselőjének, védi minden formájú külső agresszió ellen. Később rájött, hogy ennek oka a bizonyos kiváltságos formák által sugárzott, nagyon nehezen (vagy egyáltalán nem, bár felelőtlenség lenne ezt teljes bizonyossággal állítani) áthatolható védőburok. Ez alatt testi és lelki téren egyaránt érvényesülő jelenséget értett. A külső agresszión kívül a gyűrű védi viselőjét olyan diszharmonizáló befolyásoktól, amely tudatosan vagy nem, saját belső energiáink megzavarásából fakad. Más szóval, szabályozza saját energiamezőnket, melynek maga a gyűrű is része. A fáraó átka Ezt Howard Carter, Tutanhamon (Tut-Ankh-Amen) sírjának híres felfedezője \”saját bőrén\” is megtapasztalhatta. Howard Carter, aki már akkor az atlantiszi gyűrű birtokában volt, az 1920-as években ásatásokat vezetett a Királyok Völgyében Lord Carnarvon anyagi és erkölcsi támogatásával. A munkálatokban résztvevő emberek a fáraó sírjának feltárása után nem sokkal titokzatos módon egymás után meghaltak. Az emberek a \”Fáraó átkáról\” kezdtek beszélni, s az ebben való hitet minden következő haláleset egyre csak erősítette. Az ásatások bőkezű támogatója elsősorban Lord Carnarvon volt, aki a felfedezés után két hónappal halt meg egy moszkitócsípés okozta elfertőződött seb miatt. Érdekes, hogy a halálos csípés a bal orcáján keletkezett, pontosan azon a helyen, amelyen a fáraót halálos ütés érte! A lord, borotválkozás közben véletlenül megvágta, s ennek következtében a seb elfertőződött.

Lord Carnarvon fia beszámolója szerint a kairói szálloda egyik szobájában feküdt a haldokló, és halála pillanatában kialudt minden lámpa. Ahogy a jelenlévők másnap megtudták, e pillanatban Kairó összes lámpája kialudt és egy ideig a város sötétségben maradt. Az elektromos művek nem tudott magyarázatot adni erre a különös áramszünetre. Lord Carnarvon Angliában hagyott kutyája pontosan abban a percben, amikor gazdája Egyiptomban meghalt, keserves vonítás közepette múlt ki. Az egykori újságok állítása szerint \”a lord még a sírban karcolta meg magát valami éles tárggyal\”. Az embereknek hirtelen eszükbe jutottak a legősibb időkből származó sírfeliratok, melyek a legszörnyűbb sorssal fenyegettek meg \”minden halandót, aki a sírt megszentségteleníti\”. A szentély ajtajára vésett hieroglifa jelentése; \”Akik e szent sírba belépnek, rövidesen megérinti Őket a halál szárnya.\” Howard Carter a sír bejáratán a következő feliratra talált: \”Száradjon el annak keze, aki a testemet háborgatja! Pusztuljon, aki nevemre, lakhelyemre és képmásaimra támad!\” Conan Doyle, Lord Carnarvon halálának hírére kijelentette, hogy \”Tutanhamon sírját nem lelkek és kísértetek védték, hanem a fáraó papjai által odarendelt elementárok\” (mágikus lények). Lord Carnavont Georges Bénédite, a Louvre Egyiptomi Régészeti Osztályának vezetője követte, aki a sír elhagyása után szédülten esett egy kőrakásra és nyomban meghalt. A kutatócsoport más tagjai is követték őt a halálba: Arthur C. Mace, a New York-i Metropolitan Museum Egyiptomi Régészeti Osztályának dolgozója, Carter jobb keze; George Jay Gould, aki közvetlenül a feltárás után látogatott el a sírhoz; Davies, Herbert, Aston, Callender, akik közvetlenül vettek részt a munkálatokban. Az ő haláluk okait a mai napig nem sikerült kideríteni. További esetek: Aubrey Herbert, Lord Carnarvon öccse, röntgenológus akkor halt meg, mikor úton volt a múmia megvizsgálásához. Evelyn Greely, egy amerikai nő Chicagóba visszatérve hirtelen, a sír látogatását követő napon halt meg.

A British Museum egy meg nem nevezett kurátora, aki állítólag a sírból kikerült tárgyakat katalogizálta (bár a múzeum tulajdonába egyetlen tárgy sem került). Laf\’feur és Archibald Reid professzorok, akik a fáraó múmiájának kötelékeit kioldották. Winlick és Foucrat professzorok, akik a sír feltárásában és azt követően a múmia körüli munkálatokban vettek részt. Mohammed Ibraham, egyiptomi miniszter, aki 1966-ban autóbalesetben halt meg, közvetlenül az után, hogy engedélyt adott Tutanhamon kollekciójának egy párizsi kiállításon való bemutatására. Hirtelen halállal halt meg Gamal Merhez, a miniszter közvetlen utódja is. A listát egy amerikai archeológusnő zárja, aki a sírt az 1980-as években látogatta meg, és bakteriális infekció következtében hunyt el. Maga Howard Carter pedig, aki a sír feltárásához legnagyobb mértékben járult hozzá, természetes halállal halt meg 1939-ben, tizenhét évvel a sír feltárása után.

A gyűrű azonban a feltárás idején állandóan nála volt. Fontos, hogy a felfedező hitt a gyűrű védőerejében és amulettként használta azt. Hogyan használjuk az atlantiszi gyűrűt? – A kéz ujjai Belizal vizsgálatai során két dologra figyelt fel: kutatásának eredményeit először a kéz ujjainak asztrológiai megjelöléseivel, utána, pedig a gyűrűn lévő geometriai formák szimbolikájával vetette egybe. Amikor egy meghatározott ujjra húzzuk fel a gyűrűnket az általános, fentebb felsorolt hatásokon túl -, egy adott testrészre is irányítjuk a hatását. Hüvelykujj – Vénusz A testre vonatkozóan: a gyűrű hüvelykujjon való viselése saját szervezetünk öngyógyító erőit az alábbi betegségek gyógyítására összpontosíthatja (természetesen az orvosi kezelés kiegészítéseként): köhögés, fulladás, váll fájdalom, fejfájás, asztma, mandulagyulladás, torokfájás, arcidegbénulás. A gyűrűt a hüvelykujj felső ujjpercére helyezve serkenthetjük a tobozmirigyet, a nyúlt-agyat, a szemeket, a mellet és a fejbőrt. Az ujjtövön viselve, pedig a csecsemőmirigyet. A Kirlian-féle fényképen (elektrofotográfia), amely a biomező sugárzását rögzíti, a hüvelykujj a tüdő és a nyirokrendszer állapotát mutatja. A lelkiekre vonatkozóan: a szépségre való fogékonyság, az akaraterő és az intuíció erősítése, az impulzív reakciók ellenőrzése, belső harmónia. Mutatóujj – Jupiter A testre vonatkozóan: fej és fogfájás, bőrbetegség, látási zavarok, eszméletvesztés, fájdalomcsillapítás, emésztési zavarok, a máj és a vastagbél működése.

Az ujj végén viselve pozitív hatást gyakorolhat a homlok és az arcüregre. A mutatóujj Kirlian féle fotója a gerinc, a gerincvelő és a vastagbél állapotát mutatja. Lelki terület: a világ megértése, az önfejlesztés, a szellemi fejlődés igénye. A gyűrű mutatóujjon való viselése a dohányzásról való leszokáskor is ajánlott. Középső ujj – Szaturnusz A testre vonatkozóan: szívburokgyulladás, mellkasi nyomásérzés, kézreszketés, láz, orrvérzés, gyomor fájdalmak, túlzott izzadás. Az ujj felső, köröm közeli részén viselve serkenthetjük a nyelőcsövet és a szervezet vérellátását. Az ujj közepén viselve a torokra hatunk, az ujjtövön, pedig az orra és a fogakra. A középső ujj a meridián rendszernek azon részéhez kapcsolódik, amely a vérkeringésért felel.

Lelki terület: A Szaturnusz konszolidál, erősíti a meglévőt, rendszeresít, kikristályosítja az eszméket, önfegyelmet ad. Középső ujjunk a legrejtettebb gondolatainkat és vágyainkat mutatja meg. Segítséget nyújthat pánikbetegségek, hisztéria, álmatlanság és szexuális zavarok esetén. Gyűrűs ujj – A Nap A testre vonatkozóan: fejfájás a halánték környékén, szédülés, fülzúgás, nátha, megfázás, gégegyulladás, hiperaktivitás csökkenése. Az ujj középső részén viselve segíthet a migrén gyógyításában. Az ujjtövön, pedig serkentően hat a máj és az epe működésére. Kirlian féle fotója a hormonrendszer állapotát mutatja meg. Lelki terület: A Nap az individualitást, a vitalitást és az alkotó energiát képviseli. A saját akarat kifejezéséért és az önértékelésért felel. Kisujj – Merkúr A testre vonatkozóan: segíthet szemgyulladás, pajzsmirigyproblémák, a vékonybél működési zavarai és fülfájás esetén, relaxáló, fiatalító hatású. A kisujj középső része a nemi szervekhez kapcsolódik. Az ujjtövön való viselés enyhítheti a fülbetegségeket. Lelki terület: racionális gondolkodás, kommunikáció, a tudás megosztása, memorizálás, logika, kapcsolatteremtés. Ujjaink, és belső szerveink kapcsolatát leginkább a kínai medicina térképezte fel a me-ridián rendszerről szóló tanban. Röviden – összefoglalva A hüvelykujj a tüdővel, A mutatóujj a vastagbéllel, A középső ujj a szívburokkal, A gyűrűs ujj a hormonrendszerrel, A kisujj, pedig a szívvel és a vékonybéllel áll kapcsolatban. De ne feledjük, az energia követi a gondolatot. Más szóval: oda áramlik, ahová irányítjuk. Ha konkrét szándékkal viseljük a gyűrűt (vagy akár annak mintázatát karkötő vagy medál formában is), de nem pont a szándékunkhoz hozzárendelt ujjon, elég, ha a célunkra koncentrálunk, vagy esetleg megerősítés formájában kimondjuk magunkban. A gyűrű tisztítása A vásárlás után a gyűrűt mossuk le vízzel, amelybe egy csipetnyi tengeri sót oldottunk fel. Ezzel azon személyek láthatatlan lenyomatait tisztítjuk le, akik addig a gyűrűt megérinthették. Ettől kezdve ne adjuk más személyek kezébe, mivel a gyűrű tulajdonosa személyes energiamezőjének részévé válik, amely minden egyes embernél egyedi. Ha ez mégis megtörténne, ismételjük meg a fenti tisztító kezelést. Ajánlott a gyűrűt háromhavonta 72 órára a tengeri sót tartalmazó vízbe áztatni. Ha a gyűrű eredeti fényességét a viselés során elveszítené, használhatjuk a kereskedelemben kapható tisztítószereket, vagy egy kis fogkrémet, esetleg puha ruhadarabbal kis ideig füstölőhamuval dörzsölhetjük. Érdemes figyelni a gyűrű szín-, illetve fényesség változásait testi-lelki állapotunk függvényében. A gyűrű elszíneződésének leggyakoribb oka a bőr savas kémhatásának emelkedése. A bőr naponta átlagosan 430 gramm vizet távolít el az izzadsággal, kb. 4,0-8,0 pH értékben. A gyűrű vagy karkötő besötétülésekor vizsgáljuk meg étrendünket, korlátozzuk a savas ételeket és a tejtermékeket. A stresszhatásra történő változásokat figyeljük meg a gyűrű felületén is. Az atlantiszi gyűrű teljes felülete fehér fénnyel sugároz, de nyomokban felfedezhető benne minimális zöld pozitív és zöld negatív szín is. Így minden gyűrűnek két pólusa van és nem mindegy, hogy melyik oldalát hordjuk az ujjtő felé. Mielőtt az új gyűrűt viselni kezdenénk, mérjük meg előbb ingával (vagy kérjünk meg erre egy ingával bánni tudó személyt), hogy melyik oldala pozitív (pontosabban: melyik oldala felel meg a pozitív zöld színnek), és melyik a negatív. Ehhez fektessük az asztalra a gyűrűt, és az ingát fölötte tartva a következő kérdést tegyük fel; \”Milyen pólusa van a gyűrű jelenleg vizsgált oldalának?\” Ehhez azt a konvenciót fogadjuk el, miszerint a pozitív oldal megjelölése az inga jobbra való forgásának, a negatív, pedig a baloldalra való forgásnak felel meg. A mérést a biztonság kedvéért ismételjük meg, majd az eredmény alapján a pozitív oldalt jelöljük meg reszelővel. A művelet megismétlésénél viszont a gyűrűt függőlegesen felállítva mérjük meg annak oldalait. (Az ingától azt kérjük, hogy mutassa meg a gyűrű pozitív oldalát.) Ezután a pozitív oldalt mindig az ujjtő felé fordítva viseljük a gyűrűt. Ahogy említettem, a gyűrű hatása nem helyettesítheti az orvosi kezelést, de kitűnő kiegészítője lehet az orvosi és a természetgyógyászati kezeléseknek. Amikor a gyűrűt a megfelelő ujjra húzzuk fel, egy adott akupunktúrás csatornában, illetve az ujjakon lévő reflexzónákban is energiaáramlást serkentünk. Ez egyrészt beindítja a szervezet saját öngyógyító erőit, másrészt a gyűrű vonzza a finom kozmikus energiákat is. A kutatók egyfajta antennához hasonlítják a gyűrűt, amely érzékennyé teszi viselőjét a \”finom\” üzenetekre, illetve segít felfedni parajelenségbeli képességeiket. Ahogy Rogger de Lafforest írja: \”Ami engem illet, úgy vélem, hogy Jua, a főpap egyfajta különleges, vezeték nélküli telefonként használta gyűrűjét, hogy a beavatottakkal tartani tudja a kapcsolatot. A fáraók papjai az atlantisziak misztikus titkainak örökösei olyan hihetetlen módszereket ismertek, amelyeket a modern tudomány csak most kezd felfedezni. A gyűrűt, melynek tulajdonságait igencsak nagy érdeklődéssel tanulmányoztam, a telepátia egyik legnagyobb bizonyítékának tartom.\” Nagy a valószínűsége, hogy a gyűrűt nem fogja tudni állandóan viselni. Engedjen magának egy kis időt arra, hogy kitapasztalja, hogyan kell vele élnie. A gyűrűt és a karkötőt inkább felváltva, külön-külön ajánlatos viselni, nem, pedig együtt. Egy holland használó beszámolója szerint ilyen esetben a karkötő ténylegesen kettétört. Úgy látszik, ez már túl megterhelő volt… Az illető ettől kezdve az ágya mellett tartotta a két darabot, hogy azok két dologra emlékeztessék: \”ne akarj túl sokat egyszerre\” és \”bízzál a Felső Énedben.\” A karkötő és a lemez Az atlantiszi gyűrű mellett az atlantiszi karkötő is népszerűségnek örvend. Ebben az esetben nem tudjuk igénybe venni az ujjakhoz rendelt testrészekről vagy jellemvonásokról való ismereteket, hanem \”csak\” a minta általános tulajdonságait, ami önmagában sem kevés. Az atlantiszi minta másik elterjedt hordozója a lapos rézlemez. A terek légkörének harmonizálásához, a monitorok és egyéb elektroszmogot kibocsátó tárgyak káros hatásának semlegesítéséhez használjuk. A lemezt az ágy alá lehet tenni földsugárzás semlegesítése céljából, lehetőleg fix helyre, az észak-déli tengely mentén helyezzük el. A gyűrű, a karkötő, illetve a lemez két végén lévő háromszögek a Szíriuszt jelképezik, amelynek atlantiszi vonatkozásai vannak. A feltételezések szerint ugyanis onnan érkezett az atlantiszi kultúrát teremtő idegen civilizáció. A Szíriusz az egyik legfényesebb és legközelebbi csillag, amely tulajdonképpen két csillagból áll: a Szíriusz A-ból és az azt ötvenévenként megkerülő \”fehér törpéből\”, a Szíriusz B-ből. A \”fehér törpe\” azt jelenti, hogy a csillagra óriási anyagkoncentráció jellemző (minden egyes köbcentimétere a Földön 50 tonnát nyomna). A Szíriusszal számos ősi kultúra foglalkozott, és meglepően sokat tudtak róla. Az ősi egyiptomiak kultikus tiszteletet tanúsítottak a Szíriusz iránt, amelyet feltehetően az atlantisziaktól vettek át. Az egyiptomi leletek között van egy, a Szíriusz keltén alapuló naptár (holott sokkal egyszerűbb lett volna a Napfelkeltékre vagy a Hold feljöveteleire támaszkodni). E naptár évi ciklusokat mutat harminckétezer évre visszamenőleg… Az afrikai Maliban élő dogon torzs pontos és alapos ismeretekkel rendelkezik a Szíriuszról, annak pályájáról, gravitációjáról. A Szíriusz A-t Tblo-nak, a Szíriusz B-t pedig Po-Tblo-nak hívják. A Szíriusz B ötvenévenként megkerüli a Szíriusz A-t, amit a dogonok megünnepelnek. E szertartásokhoz több száz éves kellékeket használnak. Tudnak a fehér törpe óriási tömegéről és kicsi méretéről. Nos, a nyugati tudománynak csak 1844 óta van róla tudomása, Wilhelm Bessel königsbergi csillagász felfedezésének köszönhetően. A dogonok mítoszai megelőzve a mai tudományt a még hipotézis fázisában lévő Szíriusz C-ről (Emme-Ya-Tolo) és annak holdjáról (Nyan-Tolo) beszélnek. Az utóbbiról a tudomány még semmit sem tud. A dogonok mítoszai szerint Nommo, az istenember egy bárkán érkezett a földre a Szíriuszról. Abban, hogy saját népüknek földön kívüli eredetet tulajdonítanak, nincsenek egyedül. Egy maori sámán (tohunga), nemcsak hiszi, hanem egyenesen tudja, hogy ősei a Plejádokból fénysugarakon érkeztek a polinéz szigetekre, ahol emberi formát öltöttek. A szíriuszi származást, pedig több afrikai törzs is magáénak vallja, így a pla malinké, a hottentotta, a bozo, és a bambára. A feltételezések szerint a gyűrűn lévő háromszögek a Szíriuszról érkező jeleket regisztráló antennák. Nem kizárt, hogy a gyűrű háromszög alakú elemei a piramis energiáját is jelképezik. A háromszög továbbá fényt, mozgást, életet, bőséget, védelmet szimbolizál és a védőmágia egyik legfontosabb eszközévé vált. (Őseink a bölcsőben ágacskákat helyeztek el háromszög alakban szemmel verés ellen.) Az imákat, megerősítéseket vagy varázsigéket háromszor ismételjük (megfogalmazás, felküldés, lezárás = az eredmény befogadása, vagy Fizikai test – Asztrál test – Mentál test = Háromszoros védelem.) A háromszög további jelentései: múlt – jelen – jövő, test – lélek – szellem, Menny – Föld – alsó világ, teremtés – fenntartás – bomlás A két háromszög a gyűrűn \”Héraklész Oszlopait\” (Gibraltár) jelképezte, melyek utat nyitottak Atlantisz felé. A háromszög istenséget, szentséget, gondviselést, védelmet is jelképez. A gyűrű többi geometriai formái: Négyzet: stabilitás, mozdulatlanság, alap (pl. a piramis alapja), a négy elem (tűz, víz, levegő, föld), az egyenlőség, a pártatlanság, a jog, az igazság, a tartósság. A négyzet és a téglalap a négy világtáj és a négy rendszeres szél megfelelői. (A három téglalap együtt ismét egy négyzetet alkot). A kör: (gyűrű az atlantiszi minta hordozója): Végtelenség, Egység, Körforgás Forrás:http://www.ezomisztika.hu/\r\n’, ‘Az atlantiszi gyűrű hatalma’, ‘Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben elterjedt használati tárgy.

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.